Category Archives: Fasadrenovering

Teknik och metod rådgivning

Det finns många olika sorters material för fasadrenovering liksom många olika metoder för applicering.

K-bruk: kalkbruk, består av en tredjedel kalk och två tredjedelar sand. Bruket ska blandas med vatten och eftervattnas för att inte torka alltför snabbt med nya sprickor som följd.

C-bruk: cementbruk, torkar snabbare, har bättre vidhäftning och är starkare än K-bruk. C-bruk släpper inte heller lika gärna igenom fukt, men massan drar ihop sig betydligt mer än K-bruk efter härdningen. Dessa delvis motsatta egenskaper gör att rent K och C-bruk är en olämplig kombination på samma yta

KC-bruk: kalkcementbruk, är däremot en gångbar blandning av de båda förstnämnda sorterna, det vill säga både kalk och cement ingår som bindemedel. Detta putsbruk är numera det mest vanliga.

KC-bruk kan innehålla varierande mängd cement och kalk, allt beroende på vilkas egenskaper man i första hand vill dra fördel av.

Kvalitén på arbetet i första hand

Putsning av fasader började redan under Antiken dels för att hålla ihop konstruktionerna och dels för att skydda den bakomliggande väggen och ge en vacker yta. Som kund behöver man tänka på den erfarenhet som de anställda på företaget har för högsta kvalité och effektivitet. Man får inte glömma bort att minsta lilla misstag kan orsaka stora skador i längden.