Tillvägagång

Först och främst gäller det att undersöka vad som ska göras och varför. Därefter är det viktigt att skapa en hållbar plan. Vad som ska göras och hur bestämmer de erfarna fackmännen. När det gäller sprickor exempelvis är det mycket viktigt att du använder rätt slags putsbruk när du reparerar sprickor. Eftersom de olika blandningarna delvis har olika egenskaper blir annars resultatet att lagningen inte håller.

Teknik och metod rådgivning

Det finns många olika sorters material för fasadrenovering liksom många olika metoder för applicering. K-bruk: kalkbruk, består av en tredjedel kalk och två tredjedelar sand. Bruket ska blandas med vatten och eftervattnas för att inte torka alltför snabbt med nya sprickor som följd. C-bruk: cementbruk, torkar snabbare, har bättre vidhäftning och är starkare än K-bruk. […]

Posted in Fasadrenovering, Om fasadrenovering | Leave a comment

Tips och råd

Mindre sprickor kan man laga själv med hjälp av en limpistol. Men man bör alltid vara försiktig, sprickor som beror på sättningsskador exempelvis ska man inte laga omedelbart eftersom det kan skada huset och man bör istället iaktta och se om sprickorna fortsätter att växa. Då tar man kontakt med en fackman. Alltid innan man […]

Posted in Om fasadrenovering | Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *