Villor

Att ta hand som sin villa är inte alltid lätt. Regn, vind och snö orsakar stora skador på egendomar runt om I Sverige, och i synnerhet på villor. Följdskadorna kan bli riktiga allvarliga, som mögling och röta om tak och andra fasader inte ses över i jämna mellanrum.
Mögelskada

Sprickor och putsning

Sprickor i fasaden vill ingen egendomsägare råka ut för, men skulle det hända bör de åtgärdas snabbt. Den vanligaste orsaken till varför skador uppkommer på fasaden är frostsprängningar. Fukt har då kommit bakom puts skiktet och när kylan kommer fryser vattnet mellan vägg och puts, varvid putsen spricker  

Posted in Villor | Leave a comment

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *