Viktigt att veta om fasad renovering

Som kund ska man alltid se till att fasadentreprenören har kompetensen att bygga erforderliga fasadställningar för att säkerställa både arbetsmiljön och kvalitén. Felaktigt byggda ställningar kan medföra både merkostnader men även en försämring av slutproduktens kvalité samt åsidosättande av gällande arbetsmiljölagstiftning.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *