Sprickor och putsning

Sprickor i fasaden vill ingen egendomsägare råka ut för, men skulle det hända bör de åtgärdas snabbt.
Den vanligaste orsaken till varför skador uppkommer på fasaden är frostsprängningar. Fukt har då kommit bakom puts skiktet och när kylan kommer fryser vattnet mellan vägg och puts, varvid putsen spricker

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *