Tips och råd

Mindre sprickor kan man laga själv med hjälp av en limpistol. Men man bör alltid vara försiktig, sprickor som beror på sättningsskador exempelvis ska man inte laga omedelbart eftersom det kan skada huset och man bör istället iaktta och se om sprickorna fortsätter att växa. Då tar man kontakt med en fackman. Alltid innan man börjar fixa sprickor och putsningar ska man vara säker på att väggen bakom är oskadad. Det är också väldigt viktigt att man kontrollerar sprickor och hål för fukt innan man putsar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *