Teknik och metod rådgivning

Det finns många olika sorters material för fasadrenovering liksom många olika metoder för applicering.

K-bruk: kalkbruk, består av en tredjedel kalk och två tredjedelar sand. Bruket ska blandas med vatten och eftervattnas för att inte torka alltför snabbt med nya sprickor som följd.

C-bruk: cementbruk, torkar snabbare, har bättre vidhäftning och är starkare än K-bruk. C-bruk släpper inte heller lika gärna igenom fukt, men massan drar ihop sig betydligt mer än K-bruk efter härdningen. Dessa delvis motsatta egenskaper gör att rent K och C-bruk är en olämplig kombination på samma yta

KC-bruk: kalkcementbruk, är däremot en gångbar blandning av de båda förstnämnda sorterna, det vill säga både kalk och cement ingår som bindemedel. Detta putsbruk är numera det mest vanliga.

KC-bruk kan innehålla varierande mängd cement och kalk, allt beroende på vilkas egenskaper man i första hand vill dra fördel av.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *