När behövs fasadrenovering?

Under en period på 20-30 år kan fasaden på ditt hus genomgå allt från utsättning av avgaser och andra föroreningar till sprickor och andra större skador. Men det är de små detaljerna som bestämmer när fasaden behöver bearbetas och därför kan tiden variera en hel del beroende på flera olika faktorer.

Mycket beror på huset. Var skadan är och hur allvarlig den är. Generellt sett bör man kontakta en besiktningsman vid minsta aning om något fel på fasaden. Man vet aldrig vad skadan kan leda till. Ett vanligt misstag idag är att många ignorerar vissa skador för de tror sig att det handlar om en fråga om utseende snarare än säkerhet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *