Om fasadrenovering


Som ägare av en egendom är det viktigt att hålla sin konstruktion i fin form. Skador på fasaderna kan bli värre och värre med tiden om man negligerar dem. Detta kommer då att kosta en hel del, och dessutom kommer värdet på din egendom att minska markant om fasaden är i dålig skick.
Kom ihåg. Utsidan räknas!

Vilken typ av fasad man väljer är mycket en estetiskt fråga. Ett trähus ger till exempel ett helt annat intryck än ett hus i tegel. Dessutom är vissa fasadtyper vanligare än andra i somliga kulturlandskap, exempelvis de skånska korsvirkeshusen och timmerhusen i Dalarna. Därför bör man ta hänsyn till omgivningen och fasadbyte kräver nästan alltid bygglov, särskilt inom detaljplanen.

Kvalitén på arbetet i första hand

Putsning av fasader började redan under Antiken dels för att hålla ihop konstruktionerna och dels för att skydda den bakomliggande väggen och ge en vacker yta. Som kund behöver man tänka på den erfarenhet som de anställda på företaget har för högsta kvalité och effektivitet. Man får inte glömma bort att minsta lilla misstag kan […]

Posted in Fasadrenovering, Om fasadrenovering | Leave a comment

Viktigt att veta om fasad renovering

Som kund ska man alltid se till att fasadentreprenören har kompetensen att bygga erforderliga fasadställningar för att säkerställa både arbetsmiljön och kvalitén. Felaktigt byggda ställningar kan medföra både merkostnader men även en försämring av slutproduktens kvalité samt åsidosättande av gällande arbetsmiljölagstiftning.

Posted in Fasadrenovering, Om fasadrenovering | Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *